24. 08. 2021
S psom v park

Ljubljana se ponaša z več priznanji, ki govorijo v prid temu, da je psom prijazno mesto. Po statističnih podatkih lahko ocenimo, da ima v Ljubljani vsako peto gospodinjstvo psa – približno 25.000 registriranih psov je v Mestni občini Ljubljana.


Gibanje na prostem potrebujemo oboji, psi in mi. Zato je pričakovano, da veliko skrbnikov psov uporablja zelene površine kot so parki.

Med njimi je v Ljubljani največji park Tivoli z gozdnim zaledjem, ki tvori zavarovano območje Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ta nudi številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Vanj prihajamo z različnimi nameni in pričakovanji. Zato je pomembno, da smo ob tem, kar v parku počnemo s psom, obzirni do drugih.

V tem parku je narava izjemno pestra. Podatki zadnjih nekaj let pričajo o prisotnosti skoraj 3.000 različnih vrst organizmov. Njihovo preživetje, pa tudi dobro počutje je odvisno od stalno spreminjajočih se okoljskih razmer, katerim se skušajo prilagoditi. Zato je pomembno je, da jih s psom čim manj motimo.

Tako kot ljudje pa imajo tudi psi različne temperamente ter življenjske izkušnje. To lahko vpliva na njihovo pripravljenost za druženje z drugimi psi. Zato bodimo obzirni do vseh psov in preverimo, ali jim ustreza družba oziroma bližina našega psa.

Da bi omejili motnje ali celo nevarnosti, ki jih lahko povzročajo psi, slovenska zakonodaja predpisuje pravila za vodenje psov na javnih mestih oziroma krajih, kjer jih moramo imeti na povodcu. Mednje sodijo tako ulice in trgi kot tudi javne zelene površine, kamor sodijo tudi parki. Zaradi možnega vpliva na naravo pa enako predpisuje naravovarstvena zakonodaja za zavarovana območja.

Skrbnik psa lahko poskrbi, da bo skupno druženje s psom prijetno za oba. Če imamo v mislih, da želimo s psom v parku čas preživeti skupaj, kakovostno in obzirno, potem bomo našli način, da ta cilj tudi dosežemo.

Za vas smo šli v park z Ajšo, Medom in Zarom.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.