Domov > Aktualno > Arhiv novic > Sečnja na treh lokacijah v Krajinskem parku
04. 03. 2020
Sečnja na treh lokacijah v Krajinskem parku

Danes se na treh lokacijah v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pričenja sečnja, ki bo potekala predvidoma do 9. marca 2020.

Zavod za gozdove Slovenije je na treh lokacijah označil drevje za posek. Prva lokacija je v gozdnem trikotniku med Koseško cesto in nogometnim igriščem, druga med Večno potjo in gostiščem v Mostecu. Tretja lokacija je med skakalnicami in Drenikovim vrhom.

Sečnja poteka skladno z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024, označena drevesa je treba posekati iz sanitarnih razlogov, saj gre za oslabelo oziroma poškodovano drevje.

Obiskovalcem krajinskega parka svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastniki psov naj imajo pse na vrvici.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.