Domov > Aktualno > Arhiv novic > Sodelovali smo na konferenci 36. gozdarskih študijskih dnevov
27. 11. 2020
Sodelovali smo na konferenci 36. gozdarskih študijskih dnevov

V spletni konferenci, ki je potekala dne 26.11.2020, smo študentom, profesorjem, raziskovalcem in drugim udeležencem, ki jih zanima razvoj gozdarstva v Sloveniji, približali pomen gospodarjenja z gozdom za varstvo gozdnih potokov na primeru treh Natura 2000 vrst.

V gozdovih Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib imajo poglavitno vlogo ekološke in socialne funkcije gozdov, zato je, za učinkovito varstvo vseh treh evropsko prioritetnih vrst (kačji pastir - veliki studenčar, hrošč - močvirski krešič in potočni rak - navadni koščak) smiselna omejitev sečnje in drugih gozdnogospodarskih aktivnosti, v območju habitata teh vrst, le na najnujnejše varstvene in sanacijske ukrepe. Padla drevesna debla mehkolesnih vrst je smiselno pustiti ob vodotokih, saj nudijo ustrezen habitat predvsem močvirskemu krešiču.

Še posebej neugodno je nastajanje večjih odprtih površin ob potokih, ki so opredeljeni z vplivnim območjem 50 m od potoka. Za dolgoročno ohranitev koščaka je ključna ohranitev naravnih strug potokov, kar vključuje prepoved regulacije in hitrega odvodnjavanja potokov, ki bi imelo za posledico izsuševanje obrežnega pasu, kakor tudi urejanje brežin znotraj con, ki lahko bistveno poslabšajo habitat koščaka oziroma celo uničijo habitat močvirskega krešiča.

Na območju je priporočljivo izogibanje nasadom neavtohtonih iglavcev, npr. smrek (Picea abies), saj le ti bistveno prispevajo k zakisanju podlage in posledično tudi vode.

Predstavitev s konference, katere osrednja letošnja tema je bila "Gozd in voda", si lahko ogledate tukaj. Po objavi v zborniku konference, bomo delili tudi razširjen povzetek, ki smo ga pripravili za konferenco.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.