Domov > Aktualno > Arhiv novic > Spremljanje stanja hrošča puščavnika v krajinskem parku
09. 07. 2021
Spremljanje stanja hrošča puščavnika v krajinskem parku

Tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo izvajamo spremljanje stanja (monitoring) populacije hrošča puščavnika v krajinskem parku.

S tem namenom smo na drevesa po celotnem parku namestili 39 lovilnih feromonskih pasti.

Prve raziskave z uporabo feromonskih pasti so potekale leta 2012, leta 2018 pa smo s pomočjo teh raziskav prisotnost hrošča puščavnika potrdili tudi izven mestnega parka Tivoli, in sicer na območju Šišenskega hriba in v bližini Gostilne Čad. To potrjuje, da je vrsta razširjena po širšem območju krajinskega parka, kar daje celotnemu območju velik potencial.

Puščavnik je v Sloveniji zavarovana vrsta hrošča, kot evropsko pomembna in prizadeta vrsta je uvrščen na rdeči seznam hroščev. Je tudi kvalifikacijska Natura 2000 vrsta.

Obiskovalce parka prosimo, da se pasti ne dotikajo.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.