Domov > Aktualno > Arhiv novic > Svetovni dan čebel - 20. maj
20. 05. 2022
Svetovni dan čebel - 20. maj

Danes je svetovni dan čebel. Večina nas najprej pomisli na t.i. medonosno oziroma kranjsko čebelo. A čebela ni ena sama. Doslej je bilo v Sloveniji najdenih kar 573 vrst čebel, od tega 35 vrst čmrljev, ostale pa so čebele samotarke.

Pestrost opraševalcev je nujna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu, prehransko varnost in ohranjanje biotske pestrosti. 80 % kmetijskih rastlin je odvisnih od opraševanja žuželk oz. 1/3 svetovne hrane.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2020 izvaja akcijo »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Osrednji cilj te akcije je nekatere javne zelene površine v mestu upravljati na način, da bodo te površine predstavljale ugodno življenjsko okolje za opraševalce. Akciji se pridružujemo tudi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Pozna košnja ni nov pristop, saj so ga poznale že generacije pred nami. Dandanes je drugačen predvsem namen izvajanja pozne košnje. Če je bila slednja nekoč bolj pozna zaradi manj gnojenja in ročne košnje ter slabše založenosti tal s hranili, zaradi česar so rastline počasneje rastle in značilno mokrih pomladi, je danes glavni razlog takšnega pristopa h košnji prav želja, da rastlinam ponudimo čas, da zrastejo, zacvetijo, semenijo in odvržejo seme.

Poleg nekaterih travnikov v parku bodo letos pozno kosili nekatere zelene površine na Grajskem griču, ob Cukrarni, v Parku Barje na Rakovi jelši ter ob mestnih vrtičkih Grba, Rakova jelša in Brod-Vižmarje.

Obiščite pa nas lahko na stojnici pred Mestno hišo v Ljubljani. S skupno stojnico, kjer bomo predstavili načine, kako z ohranjanjem biotske pestrosti ohranjamo tudi opraševalce se bomo predstavili člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije: Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje in Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Več informacij:

- Akcija "Pokosili bomo, ko se bodočebele najedle" in druge aktivnosti Mestne občine Ljubljana

- Spletna stran Čmrljica

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.