Domov > Aktualno > Arhiv novic > Upravljavec Krajinskega parka
01. 02. 2018
Upravljavec Krajinskega parka

Od letošnjega februarja za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib skrbi javno podjetje Snaga.

Prednostne naloge upravljanja so zapisane v letnem programu dela in izhajajo iz začasnih upravljavskih smernic. Navezujejo se na izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja življenjskega okolja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Veliko pozornosti bomo zato namenili ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev in prepoznavnosti parka, vzpostavili pa bomo tudi nadzor v parku. Med pomembnejše naloge spada tudi sodelovanje z lastniki zemljišč v krajinskem parku. V maju smo zato začeli z izvajanjem projekta, s katerim želimo v upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib vključiti zasebne lastnike zemljišč v parku. Sodelovanje z njimi je ključno za nadaljnje ohranjanje našega parka. Projekt financirata Mestna občina Ljubljana in Parki Dinaridov.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.