Domov > Aktualno > Arhiv novic > Začela se je rekonstrukcija vlake, ki ob Gozdarskem inštitutu vodi na Rožnik
16. 07. 2019
Začela se je rekonstrukcija vlake, ki ob Gozdarskem inštitutu vodi na Rožnik

Dolgoletna uporaba priljubljene bližnjice ob Gozdarskem inštitutu, ki vodi iz Rožne doline skozi gozd na Rožnik je pustila vidne posledice na gozdnih tleh.

Na trasi gozdne vlake in ob njej so tla močno erodirana, zbita, vegetacija tam ne uspeva več, korenine dreves so izpostavljene in poškodovane.

Na približno 400 metrih, kolikor znaša razdalja med Gozdarskim inštitutom Slovenije in križiščem pod cerkvijo Marijinega obiskanja, padavinska voda zaradi neurejenega odvodnjavanja odnaša tla in poglablja erozijske jarke. Ti dejavniki dolgoročno negativno vplivajo na ekologijo gozda, njegovo doživljanje ter estetsko izkušnjo mnogih obiskovalcev.

Zato smo se z Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki upravlja z zemljiščem, po katerem pot poteka dogovorili, da erodirane površine saniramo in uredimo pešpot – »Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije«. Dela bodo izvedena z minimalnimi posegi v prostor, uporabljeni bodo ekološki in lokalni materiali. Delovišče je označeno z informativnimi tablami in talnimi oznakami.
Mestna občina Ljubljana je kot investitor za izvedbo del, ki se bodo začela predvidoma v sredini julija, pridobila vsa potrebna soglasja.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.