Domov > Aktualno > Arhiv novic > Začetek gojitvenih del v gozdu
11. 07. 2019
Začetek gojitvenih del v gozdu

Danes se v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na parcelah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, pričenjajo gojitvena dela oz. nega gozda v mlajših razvojnih fazah, ki jih bodo izvajali gozdarji podjetja Tisa d.o.o.

Gozdar gojitelj pri svojem delu sledi usmeritvam revirnega gozdarja in lastnika gozda. Zelo dobro mora poznati drevesne in grmovne vrste, njihove rastne zahteve ter dinamiko rasti dreves v višino. Pri svojem delu mora imeti posluh za gozdne živali, saj pri izvajanju nege gozda posega tudi v njihov življenjski prostor. Gozdar gojitelj uporablja različne vrste orodij kot so škarje, žagica, sekira, vejnik, srp, kosa in motorna žaga. Kjer mladje nima zaščite s strani starejših dreves, gozdar gojitelj okrog mladih dreves odstranjuje bujno zeliščno plast (trave, praproti, robide in druga zelišča), grmovnice in ovijalke ter uravnava zastopanost posameznih drevesnih vrst.

Strokovno izvedena in redna nega zagotavljata razvoj zdravega ter stabilnega gozda.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.