Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Plečnikova promenada
Plečnikova promenada

Plečnikova promenada je avtorsko zasnovana parkovna poteza, nadomestitev Lattermanovega drevoreda, ki je povezoval središče mesta s Tivolijem. Široka peščena površina z nizom betonskih svetilk na sredini, poznana kot Jakopičevo sprehajališče, je ena najpomembnejših Plečnikovih del.

Celotna promenada je bila zgrajena med leti 1931 in 1933. Plečnik je leta 1933 uredil Lattermanov drevored med iztekom Cankarjeve ceste in stopniščem pred gradom Tivoli. Sprehajališče je uredil kot peščeno pot z robniki (pri čemer ga je razširil na 25 metrov), sredinsko postavljenimi betonskimi nosilci za steklene svetilke in klopmi ob straneh, nato je promenado razširil z novo zasajenim kostanjevim drevoredom. S tem je ne le vzpostavil povezavo med gradom Tivoli in centrom, ampak tudi povezal posamezne dele parka med seboj.

Leta 2009 je bila promenada, kot eno pomembnejših Plečnikovih del, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Viri:

- Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719.

- Oddelek za varstvo okolja. Mestna občina Ljubljana. 2018: Začasne upravljalske smernice za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.